Gizlilik ve Çerez Politikası

1. Taraflar

1.1 Gizlilik ile Çerez Politikası(Bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), Dilek Sabancı Cd. Gülseren Sok. No:13 Villa Alba 34750 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Alba Prestige Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Bundan böyle kısaca "ALBA PRESTİGE SİGORTA" olarak anılacaktır) ile www.albaprestige.com websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır), ALBA PRESTİGE SİGORTA Uygulaması(Bundan Böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi ve Uygulama’yı kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin ve Uygulama’nın bulunduğu elektronik ortamda düzenlenmiştir.

1.2. ALBA PRESTİGE SİGORTA ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Tanımlar

2.1. Bu Politika’da yer alan; “İçerik”, Website’de ve Uygulama’da yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, “Kullanıcı”, Sözleşme’nin koşullarını kabul ederek Mobil Uygulama/Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, “Hizmet”, Website kapsamında ALBA PRESTİGE SİGORTA tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini ifade eder.

3. Çerez (Cookie) Kullanımı

3.1. ALBA PRESTİGE SİGORTA, uygulama, Websitesi, ve mobilweb ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Politika ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

3.2. Çerezler, Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobilweb/mobil uygulama üzerinden bağlandığında, Kullanıcı’nın internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Aşağıda Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobilweb/mobil uygulama üzerinden bağlandığında kullanılan çerez çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

3.2. Çerezler, Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobilweb/mobil uygulama üzerinden bağlandığında, Kullanıcı’nın internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Aşağıda Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde veya mobilweb/mobil uygulama üzerinden bağlandığında kullanılan çerez çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

4. Çerez Çeşitleri

4.1. Gerekli Çerezler : En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Kullacının, Web sitemizde gezinti yapmasına, kullanım hesabı oluşturmana ve giriş yapmasına imkân tanımaya yardımcı olurlar.

4.2. Performans ve Analitik Çerezler : Web sitemizi/mobil web ve uygulamayı ziyaret eden kullanıcı sayısını tespit edebilmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Analitik çerezler, kullanıcının web sitesi/mobil web ve uygulamayı nasıl kullandığını ve web sitesi/mobil web ve uygulamada nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, servis ve hizmetlerin optimize edip geliştirmek ve kullanıcı için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır.

5. Çerezlerin Kapatılması

Kullanıcı, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu Uygulama’yı, Websitesi’ni ve mobilwebi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

5.1. ALBA PRESTİGE SİGORTA, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

5.2. Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

6.1. ALBA PRESTİGE SİGORTA tarafından Websitesi’nde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde de ayrıntılı açıklandığı üzere Kişisel Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı Kullanıcı’yi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanılmaktadır.

6.2. Kişisel Veriler’i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi ALBA PRESTİGE SİGORTA taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, ALBA PRESTİGE SİGORTA’ya ait Uygulama/Web sitesi /mobilweb ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal Kullanıcı’lara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir ve gerekli önlemleri alınır.

7. Kullanıcının Hakları

7.1. ALBA PRESTİGE SİGORTA tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. ALBA PRESTİGE SİGORTA, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verinizin ALBA PRESTİGE SİGORTA tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8. Gizlilik ile Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın Uygulama/Web sitesi /mobilweb’de yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı’nın işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz. Kullanıcı’nın, varsa Kişisel Bilgileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden ALBA PRESTİGE SİGORTA’ya ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu işbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Politika’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri


ALBA PRESTİGE SİGORTA, Gizlilik ile Çerez Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, websitesi/mobil web/uygulama’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.