Hangar İşletmeleri


İşletmelerin kendilerine ait hangarların ofis-işyeri tüm riskleri, hangar içerisinde bulunan işletmeye ait uçaklar ve üçüncü şahıs uçaklarına gelebilecek hasarlar, hangar hizmetleri sırasında oluşabilecek hasarlarda uçaklar ve hangar komşularına karşı sorumluluk bu sigortaların kapsamına girmektedir.

Bu sigortaların sağladığı teminat türleri şunlardır :

  • Hangarkeepers & Premises Sorumluluk Teminatı
  • İşyeri All Risk Teminatı
  • Kar Kaybı Teminatı
  • İşveren Mali Sorumluluk Teminatı
  • AVN52G Grev, Harp, Lokavt, Terörizm, Kötü Niyetli Hareketler Teminatı