İnşaatın Gecikmesine Bağlı Kar Kaybı | ALOP Sigortası


Bu sigorta; sigortalının gerçekleştirdiği ve inşaat poliçesi ile teminat altına alınmış bulunan yapı ve/veya inşaat işlerinin inşaat ve/veya montaj poliçesi teminatı kapsamında oluşacak bir zarar nedeni ile tamamlanamamasından kaynaklanacak brüt kar kaybını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.