Yönetici Sorumluluk | D&O Sigortası


Bu sigorta; Yöneticilerin yöneticilik vasfı ile görevlerini ifa ederken yaptığı kusur, hata, ihmal ya da ihlaller sebebiyle bir üçüncü şahsın zarara uğraması ve bu zararın yöneticilerden talep edilmesi halinde yöneticilerin maruz kalacağı tazminat ve savunma giderlerini poliçe şartları gereğince teminat altına alır.