İnşaatın Başlamasına Bağlı Kar Kaybı | DSU Sigortası


Bu sigorta; inşaat poliçesine konu risklerin gerçekleşmesi nedeni ile projenin planlanan tarihte başlayamaması , gecikmesi nedeni ile oluşacak gelir kaybı ve ek masrafları poliçe şartları gereğince teminat altına alır.