Gemi Operatörü Teminatları


Her türden gemi sahibi ve operatörü, gemi kiralayanlar, derin veya sığ deniz ve nehir operatörleri, sorumluluk ve ekipman teminatını birlikte bir paket halinde alabilmek için Alba Prestige Sigorta’ ya başvurabilirler. Bu teminat, P&I teminatı ile birlikte çalışmakta, boşlukta kalan veya çakışan riskleri teminat altına alacak şekilde işlev görmektedir. Gemi operatörleri, navlun sevkıyatı, gemi acenteliği veya terminal operatörlüğü gibi farklı aktivitelerde bulunabilmektedir. Bu gibi aktivitelerin riskleri de gemi operatörlerinin riskleri ile birlikte sigortalanabilmektedir. Alba Prestige Sigorta aynı zamanda sermaye teçhizatı ve ekipman yatırımıyla ilgili sigorta da sağlamaktadır.

Bu sigorta türü, ekipman kiralayanların sorumlulukları anlamında bir garanti teşkil etmektedir.

STANDART TEMİNATLAR

 • Müşterek avarya ve sovtaj
 • Nakliyeci veya alıcı tarafından ayarlanan taşıma sırasında veya öncesinde hatalı ekipmana bağlı kargo mesuliyetleri
 • Deniz savaş riskleri, grevler, ayaklanmalar ve terör riskleri sebebiyle meydana gelecek hasarlar dahil olmak üzere ekipmana gelcek tüm hasarlar
 • Karada taşıma sırasında meydana gelebilecek, P&I da dahil tüm 3.şahıs mesuliyet hakları
 • P&I sigortası teminatında olmayan, bir otorite tarafından verilecek, sigortalı ekipmana el koyma gibi cezalar

STANDART TEMİNATLAR

 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu alt yapısı
 • Elleçleme ekipmanı
 • Lokomotif ve demiryolu araçları
 • Muhteviyatlar