Emtea Nakliyat Sigortaları


Bu sigorta; sigortalının herhangi bir yükünün taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil araçları ile bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği fiziki zarar ve kayıpları poliçe genel ve özel şartları nezdinde teminat altına alır.

Teminatlar; Tam ziya, dar teminat ve geniş teminat olarak belirlenebilir.

Ayrıca nakliyat konusu riskin özelliği ve müşteri ihtiyacına göre farklı teminatlar ile genişletilebilir.