Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortaları


Bu sigorta ile sigortalı olan tüzel ve gerçek kişilere poliçe süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda ;

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi nedeni ile kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı poliçede belirlenen sigorta bedeline kadar teminat sağlanır.