Trafik Sigortası


Motorlu her araç tipi için ruhsat sahibi tarafından araç trafiğe çıkmadan önce yaptırılması Kanun koyucu tarafından zorunlu tutulan ve sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hüküm ifade eden sigorta türüdür. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan bu poliçe ile ; motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet verilmiş olmasından dolayı, aracın işletenine düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmektedir.