Site & Apartman Yönetimi Sigortaları


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda , apartmanlarda hangi alanların ortak alan olarak kabul edildiğini açıklamış, ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin dışında kalan, korunma ve ortak kullanma veya faydalanmaya yarayan yerler ortak alan olarak tanımlamıştır. İlgili yasaya göre kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımından ve korunmasından sorumludurlar. Bu nedenle ortak olan olarak tanımlanmış yerlerde meydana gelebilecek maddi ve/veya bedeni zararlardan da site yönetimi sorumlu olacaktır. Ortak alan , site / apartman yönetimi poliçesi ; ortak alanlarda bulunan değerler ile birlikte; her kat malikinin kendine ait bölümünün dışında kalan yasal sorumlulukları ile site yönetiminin üçüncü şahıslara karşı ve işveren sıfatı ile çalıştırdığı personele karşı sorumluluklarını teminat altına alan poliçe türüdür.