Seyahat Sağlık Sigortaları


Sigortalıyı yurt içi ve yurt dışı seyahatleri süresince meydana gelebilecek ani ve beklenmedik sağlık risklerine karşı koruma altına alan , isteğe bağlı olarak; kişisel sorumluluklar, bagaj kayıpları, kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık ile kapkaç teminatlarının da alınabileceği poliçe türüdür.