Yat Sigortaları


25 seneyi aşkın bilgi ve tecrübemiz ile siz değerli tekne sahiplerini yakından ilgilendiren konuları başlıkları altında tekne sigorta klozları ve ALBA Wording özel içeriğimizi bilgi ve incelemelerinize sunarız.

ANA TEMİNATLAR

YAT GENİŞ TEMİNATI ( INSTITUTE YACHT CLAUSES )

Kısaca aşağıdaki maddeler için geniş içerik ile teminat sağlayan ana klozdur.

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem, volkanik patlama
 • Korsanlık
 • Hava taşıtları ile temas
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3.kişilerin can ve mal kaybı ( tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere )
 • Enkaz kaldırma masrafları ( tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere )
 • Kötü niyetli hareketler ( kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil )
 • Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri

YAT SİGORTALARI YARIŞ KLOZU ( INSTITUTE RACING RISK EXTENSION CLAUSES )

Yarışan tekneler için yarış esnasında oluşabilecek tüm hasarları konu alır. Tekne geniş teminatından farklı olmak üzere tekne yelkenleri de teminata dahil edilmektedir. Poliçede küçük bir prim karşılığı teknenin yaşı ve kondisyonuna bağlı olmak üzere ek muafiyet uygulanmaksızın teminata dahil edilebilmektedir.

Misafir Sağlık Sorumluluk

Teknenizi ziyaret eden misafirleriniz için kaza durumlarında başlarına gelebilecek yaralanmalar neticesinde vuku bulan harcamalarınızı daha önceden belirlenen rakamlar ile sigorta teminatına ücretsiz olarak ekleyebilmekteyiz.

Şahsi Eşyalar

Kişisel eşyalarınız, balıkçılık takımlarınız ve tekne mülkiyetinde olmayan diğer kişisel ekipmanlarınız yine daha önceden belirlenen rakamlar ile sigorta teminatına ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Sigortasız Tekne

Sigortalı sigortasız bir tekne kullanıcısı veya işleteni nedeni ile ödemekle yükümlü kalacağı maddi hasar riskleri 3.şahıs sorumluluk klozu çerçevesinde ve belirtilen yıllık limit ile sınırlı olmak sureti ile istisnalar hariç olarak teminat altına alabilmekteyiz.

Çevre Kirliliği ve Yakıt Sızdırma Sorumluluğu

Aniden ve kazen neden olunabilecek çevre kirliliği maddi hasarları Institute Yacht Clause 'un 11.maddesinde yer alan 3.Şshıs Sorumluluk teminatı uygulamaları ve istisnaları çerçevesinde yıllık limit ile teminat altına alınabilmektedir.

Ferdi Kaza

Tekne kaptanı, sahibi var ise miçolar için tekne poliçesi içerisinde yıllık ferdi kaza sigortası teminatı alınabilmektedir.

Hukuksal Koruma

Yat ve ilaveten kaptan için hukuksal sorumluluk teminatı poliçeye ilave edilebilmektedir.

Tekne Çekme ve Kurtarma

İlgili teminat belirlenecek yıllık limit ve tüm çekme ve kurtarma ortanizasyonlarını temin eder.

Yelken Ek Teminatı

Yelkenli tekneler için teminat kapsamı dışında bulunan gemi yelkeni teknenin yaşına ve kondisyonuna bağlı olmak üzere poliçeye dahil edilebilmektedir.

17 MİL ÜZERİNDEKİ HIZA SAHİP TEKNELER İÇİN HIZ BOTU KLOZU İPTAL MADDESİ ( Speedboat Genişletme Klozu )

Institute Speedboat Clauses 1.11.85 ( sürat botu klozu ) 17 mil ve üzeri hızdaki tekneler için istisna klozudur.

İstisna klozu içeren tekliflerde teknede maydana gelebilecek motor ve bağlantıları, dümen, şaft veya pervane, elektrik donanımı, bataryalar ve bağlantılarının ziya veya hasarı için tazminat talep edilemez. Bu klozun poliçede bulunmaması önem arzetmektedir.

MAKİNE VE ELEKTRONİK CİHAZ HASARLARI İÇİN EK TEMİNAT

Motor, bağlantı ekipmanları ve teknede diğer makine niteliği taşıyan cihazlar ile beraberinde radar, telsiz ve tüm elektronik cihazların, voltaj değişiklikleri veya hasar olmaksızın değişken sebepler ile bozulmaları-arızalanmaları kısmi veya tam hasar görme durumlarında ihtiyacınız olacak bu ek teminatlar poliçeye eklenerek çok küçük primler karşılığında teminat altına alınabilmektedir.

TEKNE MALİ MESULİYETLER- 3.ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET

3.Şahıslara verebileceğiniz maddi ve bedeni zararlar için poliçenize eklenen bir ek teminat olup ALBA Prestige Özel Şartları olarak minimum tekne bedelinin 2 katı olmak üzere, teknenin yaşı ve kondisyonuna göre 5.000.000.-Euro bedele kadar yükseltilerek tam güvence sağlayanbilmekteyiz.