Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları


İsteğe bağlı bir sigorta olmakla birlikte özel sağlık sigortasından farklı olarak; SGK ya bağlı kişilerin ; SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında, SGK ile anlaşmalı branşlarda ve SGK ile anlaşmalı doktorlar tarafından alacağı hizmetlerde; ilgili kurum sınıf ve türüne göre Sağlık Uygulamaları Tebliği ( SUT) gereğince sigortalıdan talep edilecek %200 e varan ek ücreti karşılayan poliçe türüdür. İlaç giderleri ve hasta katılım payları poliçe teminatına dahil değildir.