Yurtiçi Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortaları


Bu sigorta ile; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların , kendilerine ait ve/veya sözleşme ile kendi namına çalıştırdıkları araçlar ile verecekleri nakliye hizmetlerinde müşterilerine ait taşıdıkları emteanın taşıma esnasında poliçe kapsamında gerçekleşen bir zarar nedeni ile firmaya gelecek yasal sorumlulukları poliçe şart ve limitleri nezdinde teminat altına alır.