Stock Throughput Sigortaları


Bu sigorta ile sigortaya konu mal varlığı üretim aşamasından başlamak üzere nihai tüketiceye satışına kadar geçen süre içinde nakliyat dahil olmak üzere doğabilecek tüm risklere karşı poliçe şartları gereğince teminat altına alınır.