Yer Hizmetleri İşletmeleri


Uçaklara, binalara, yolculara yer hizmeti veren kuruluşlar için, makine, ekipman ve çalışanlarının hizmet esnasında yol açabilecekleri zararlar, kendi makine, ekipman ve çalışanlarının başına gelebilecek zararlar karşısındaki sorumluluklarını ve risklerini teminat altına almaktadır.

Bu sigortaların sağladığı teminat türleri şunlardır :

 • Havacılık sorumluluk
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk Teminatı
 • Ürün Sorumluluk Teminatı
 • AVN52G Grev, Harp, Lokavt, Terörizm, Kötü Niyetli Hareketler Teminatı
 • İşyeri All Risk Teminatı
 • İşveren Mali Mesuliyet Teminatı
 • Emniyeti Suistimal Teminatı
 • Kar Kaybı – İş Durması Teminatı
 • Taşınan Para – Kasa Hırsızlık Teminatı
 • D&O Yönetici Sorumluluk Teminatı
 • Makine Kırılması ve Elektronik Ekipman Teminatı