Ürün Sorumluluk & Geri Çağırma Sigortaları


Sigorta poliçesi , poliçe süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve tazmini poliçe süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı olabileceği gibi; poliçe düzenlenmeden önce veya poliçe süresi içinde meydana gelen olay nedeni ile sadece poliçe süresi içinde sınırlı olmak şartı ile düzenlenebilir.

Ürün geri çağırma teminat ise ürün sorumluluk teminatı ile birlikte alınabilen , sigortalının ürettiği , tedarik ve dağıtımında bulunduğu ürünlerin kusuru nedeni ile üçüncü şahısların bedeni veya maddi olarak zarara görmesi veya bu bu kuısur nedeni ile zarara nende olma tehlikesi taşıması halinde ilgili ürünlerin piyasadan toplatılması için yapılacak masrafları poliçe şartları çerçevesinde temin eder.