Yurtdışı Taşıyıcının Sorumluluğu | CMR Sigortası


Bu sigorta ; uluslar arası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının taşıdıkları yükle ilgili olarak CMR Konvansiyon hükümleri gereğince kaynaklanan hukuki sorumluluklarını poliçe limit ve şartları gereğince teminat altına alır.