Liman Operatörü Teminatları


Liman operatörleri çok geniş çapta risklerle karşı karşıya kalabilmektedir ve birçok poliçe liman idaresinin risklerini kapsamlı bir şekilde teminat altına alamamaktadır. Farklı türden liman operatörlerinin riskleri de farklılık göstermekte olup, Alba Prestige Sigorta’nın sunduğu teminatlar her bir istasyonun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanmakta ve diğer teminatlarla birlikte işleyebilmektedir. Bu sayede teminatlar arasında herhangi bir çakışma olmamakta veya sigortalanmayan risk kalmamaktadır.

Liman operatörleri, navlun sevkıyatı veya lojistik operasyonları gibi aktivitelerde bulunabilmekte ve bu nedenle limanın sorumluluk risklerinin yanı sıra bu aktivitelerin sorumluluğunu da alabilmektedir.

Alba Prestige, ayrıca hasarın önlenmesi ve risk analizi hizmetleriyle bağlantılı olarak emtea ve elleçleme sigortaları da yapmaktadır.

 • Gövde teminatı
 • Gövde sorumluluk teminatı
 • Yedek parça teminatı
 • AVN52G Grev, Harp, Lokavt, Terörizm, Kötü Niyetli Hareketler teminatı
 • Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı
 • Yolcu sorumluluk teminatı
 • Yolcu ferdi kaza teminatı ( Ölüm – sürekli sakatlık )
 • Mürettebat ferdi kaza teminatı ( Ölüm – sürekli sakatlık )

STANDART TEMİNATLAR

 • Ani, kazaen kirlilik ve darbe dahil olmak üzere tüm 3. şahıs mesuliyetleri
 • Kargo, müşterilerin ekipmanları ve gemilere gelecek hasarlarla ilgili mesuliyetler
 • Gecikme ve izinsiz teslimat da dahil olmak üzere tüm hata ve ihmallerden kaynaklı mesuliyetler
 • Grev, ayaklanma ve terör risklerine bağlı olarak meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere ekipmana gelecek hasarlar
 • Kaza sonrası yaşanacak atık temizleme masrafları
 • Gümrük, kirlilik ve iş yerinde güvenlik konuları gibi mevzuata ilişkin konuların ihlalleriyle ilgili cezalar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Araştırma, savunma ve tenkis masrafları

EK TEMİNATLAR

 • Gövde ve P&l riskleri
 • Kargo, müşterilerin ekipmanları ve gemilere gelecek hasarlarla ilgili mesuliyetler
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • İş Durması

EMTEA TEMİNATI

 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Şamandıralar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu altyapısı
 • Elleçleme Ekipmanı
 • Lokomotifler ve demir yolu araçları
 • Muhteviyat