Kıyı Tesisleri Sorumluluk Sigortaları


Bu sigorta; kıyı tesisinden kaynaklanan bir olay sonucunda iç sular, karasuları, kıta sahanlığı bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenme veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu temizleme masrafları, atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar ile üçüncü şahısların ölümü ve/veya yaralanması kaynaklı zararlar ile maddi zararlar nedeni ile doğacak hukuki sorumluluğu teminat altına alır.