Sağlık Sigortaları


Sigortalı kişinin bir hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya çıkacak olan ayaktan ya da yatarak tedavi masraflarına ait giderleri; poliçede tercih edilen limit ve şartlar çerçevesinde yurtiçinde ya da yurtdışında sigortalının özgürce tercih edeceği kurumlarda karşılama imkanı sağlayan sigorta türüdür.