Kargo Elleçleme Tesisi Teminatları


ALBA Prestige Sigorta nın sunduğu bu teminat, denizcilik terminalleri, rıhtım işçileri, karadaki gümrük depoları, nehir terminalleri, konteyner nakliye istasyonları, konteyner depolama alanları ve hava taşımacılığı elleçleme terminalleri için sorumluluk, emtea ve ekipman sigortalarını kapsamaktadır.

Kargo elleçleme, doğası gereği müşterilerin kargo gemilerine ve konteynerlerine verilebilecek hasar mesuliyetinin yanı sıra hem ulusal hem de uluslar arası üçüncü şahıs risklerine de açık yapıda bir iştir.

Diğe teminatlarla paralel olarak işleyen bu teminat, arada oluşabilecek tüm boşlukları veya çakışmaları ortadan kaldırmaktadır. ALBA Prestige Sigorta, ayrıca, hasarın önlenmesi ve risk analizi hizmetleriyle bağlantılı olarak emtea ve elleçleme sigortaları yapmaktadır.

STANDART TEMİNATLAR

 • Ani, kazaen kirlilik ve darbe dahil olmak üzere tüm 3. şahıs mesuliyetleri
 • Kargo, müşterilerin ekipmanları ve gemilere gelecek hasarlarla ilgili mesuliyetler
 • Gecikme ve izinsiz teslimat da dahil olmak üzere tüm hata ve ihmallerden kaynaklı mesuliyetler
 • Grev, ayaklanma ve terör risklerine bağlı olarak meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere ekipmana gelecek hasarlar
 • Kaza sonrası yaşanacak atık temizleme masrafları
 • Gümrük, kirlilik ve iş yerinde güvenlik konuları gibi mevzuata ilişkin konuların ihlalleriyle ilgili cezalar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Araştırma, savunma ve tenkis masrafları

EK TEMİNATLAR

 • Yangın Mali Mesuliyet
 • İş Durması

EMTEA TEMİNATI

 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Şamandıralar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu altyapısı
 • Elleçleme Ekipmanı
 • Lokomotifler ve demir yolu araçları
 • Muhteviyat