Elektronik Cihaz Sigortaları


Bu sigorta; sigortalıya ait elektronik cihazların, poliçe şartlarında yer alan istisna hükümleri hariç , önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenden(ihmal, kusur, hata dikkatsizlik, yüksek voltaj, su etkisi vb) dolayı fiziki zarara uğramasını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.