Bilgisayar Suçları Sigortaları


Bu sigorta; bilgisayar kullanımı aracılığı ile gerçekleştirilebilecek para, para ile ölçülebilen değerler, bilgi güvenliği ve diğer varlıklara ilişkin hırsızlık risklerini poliçe şartları gereğince teminat altına alır.