Depocu Sorumluluk Sigortaları


Sigortalının ticari faaliyet olarak ; işletmekte olduğu deposunda , gözetimi kontrol ve sorumluluğunda bulundurduğu Üçüncü Şahıslara ait emtea'nın depo içerisinde, forklift, vinç vb. yükleme boşaltma, istifleme araçları ile yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve depo içerisinde yer değiştirilmesi sırasında, sigorta süresi içerisinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda fiziksel zarara uğraması nedeni ile Sigortalı'ya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonucundaki yasal sorumluluğu için poliçede belirtilen özel şartlar kapsamında sigorta bedeli ile sınırlı olarak teminat sağlanır.