Yangın Fiziki Zararlara Karşı Sigortalar


Bu sigorta ile sigortalının menfaati bulunan taşınır ve taşınmaz mallar ; ilgili genel ve ilave edilen özel şartlar çerçevesinde; yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararları ile Grev, lokav, kargaşalık, halk hareketleri,Terör, Deprem ve Yanardağ Püskürmesi, Kar ağırlığı,Sel ve su baskını, Yer kayması, Fırtına, Dahili su, Duman, Taşıt çarpması, Kara Taşıtları,Deniz Taşıtları, Hava Taşıtları, Kötü niyetli hareketler, Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan kıymetler , Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her türlü değerli maden ve mamül mallar, Emanet ve ariyet mallar, Enkaz kaldırma masrafları, Kira kaybı, Yangın ve infılak mali sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen bedel ve limitler ile teminat altına alınmaktadır.