Taşıma Operatörü Teminatları


Sektörel gelişime paralel olarak değişen yönetmelikler ve rekabet ortamının da getirileri sonucunda taşıma operatörlerinin de rolü değişmiş ve artık lojistik alanında hizmet veren şirketler daha büyük sorumluluklarla karşı karşı kalmaya başlamıştır.

Navlun nakliyecileri, demiryolu veya tren filosu operatörleri, NVOC’ler, iç sularda taşımacılık yapanlar, römork işletenler, hava taşımacılığı yapanlar, karayolu taşımacıları, depo/antrepo operatörleri, kısaca deniz, hava veya demir yolu taşımacığı yapan tüm şirketler bu gruba girmektedir.Günümüzde yapılan işler için ayrı ayrı teminat alma ihtiyacı azalmıştır. Artık bu şirketlere tüm risklerini kapsam altına alabilecek özel teminatlar geliştirilmektedir.

STANDART TEMİNATLAR

 • Yanlış yönlendirme, araştırma, savunma, atık ayrıştırma ve tenkis dahil tüm masraflar
 • Gümrük, kirlilik ve iş yerinde güvenlik konuları gibi mevzuata ilişkin konuların ihlalleriyle ilgili cezalar
 • Üçüncü şahıs mesuliyetleri
 • Kargonun kısmi veya tam hasar ve ziyanı
 • Hata ve ihmallerde kaynaklı mesuliyetler

EK TEMİNATLAR

 • Gemi acentelerinin mesuliyetleri
 • İş durması
 • Müşterek avarya ve sovtaj garanti ve katkıları
 • Sahibi olunan veya kiralanan ekipmana gelecek hasarlar / kayıplar

EMTEA TEMİNATI

 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu altyapısı
 • Elleçleme Ekipmanı
 • Lokomotifler ve demir yolu araçları
 • Muhteviyat