Kredi Sigortaları


Bu sigorta; sigortalının ihracat ve yurt içi satış bedellerinin alıcılardan kaynaklanan nedenler ile tahsil edilememesi riskine karşı, alacaklarını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.