Stock Throughput Sigortaları

ALBAPrestige Teknik Destek

Stock Throughput Sigortaları

Bu sigorta ile sigortaya konu mal varlığı üretim aşamasından başlamak üzere nihai tüketiceye satışına kadar geçen süre içinde nakliyat dahil olmak üzere doğabilecek tüm risklere karşı poliçe şartları gereğince teminat altına alınır.