Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı (MLOP) Sigortaları

ALBAPrestige Teknik Destek

Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı (MLOP) Sigortaları

Bu sigorta ; sigortalıya ait ve makine kırılması poliçesi ile teminat altına alınmış makinaların poliçe teminatı kapsamında fiziki zarara uğraması sonucu bu zarardan kaynaklanacak finansal zararları (brüt kar) ile , hasar sonrası ortaya çıkan fiziki zararları azaltma masraflarını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.