İnşaatın Gecikmesine Bağlı Kar Kaybı (ALOP) Sigortaları

ALBAPrestige Teknik Destek

İnşaatın Gecikmesine Bağlı Kar Kaybı (ALOP) Sigortaları

Bu sigorta; sigortalının gerçekleştirdiği ve inşaat poliçesi ile teminat altına alınmış bulunan yapı ve/veya inşaat işlerinin inşaat ve/veya montaj poliçesi teminatı kapsamında oluşacak bir zarar nedeni ile tamamlanamamasından kaynaklanacak brüt kar kaybını poliçe şartları gereğince teminat altına alır.