İnşaat All Risks Sigortaları

ALBAPrestige Teknik Destek

İnşaat All Risks Sigortaları

Bu sigorta ile; sigortalıya ait poliçe üzerinde sigorta bedeli yazılı değerleri ,inşaat öncesi, inşaat sırasında ve inşaat sonrası bakım döneminde , inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede belirtilen istisna hükümlerinin dışında kalan kayıp ve hasarlar için poliçe şartları gereğince teminat altına alınır.