+90 216 385 36 30

Denizcilik Sigortaları

25 seneyi aşkın bilgi ve tecrübemiz ile siz değerli tekne sahiplerini yakından ilgilendiren konuları başlıkları altında tekne sigorta klozları ve ALBA Wording özel içeriğimizi bilgi ve incelemelerinize sunarız.

ANA TEMİNATLAR
YAT GENİŞ TEMİNATI ( INSTITUTE YACHT CLAUSES )

Kısaca aşaıdaki maddeler için geniş içerik ile teminat sağlayan ana klozdur.

 • Tüm deniz kaza ve tehlikeleri
 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Deprem, volkanik patlama
 • Korsanlık
 • Hava taşıtları ile temas
 • Yatın veya servis botlarının çalınması
 • Makine veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması
 • Yatın sebep olduğu bir kaza neticesinde 3.kişilerin can ve mal kaybı ( tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere )
 • Enkaz kaldırma masrafları ( tekne sigorta bedeliyle sınırlı olmak üzere )
 • Kötü niyetli hareketler ( kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil )
 • Savaş, grev, kargaşalık, halk hareketleri
YAT SİGORTALARI YARIŞ KLOZU ( INSTITUTE RACING RISK EXTENSION CLAUSES )

Yarışan tekneler için yarış esnasında oluşabilecek tüm hasarları konu alır. Tekne geniş teminatından farklı olmak üzere tekne yelkenleri de teminata dahil edilmektedir. Poliçede küçük bir prim karşılığı teknenin yaşı ve kondisyonuna bağlı olmak üzere ek muafiyet uygulanmaksızın teminata dahil edilebilmektedir.

Misafir Sağlık Sorumluluk

Teknenizi ziyaret eden misafirleriniz için kaza durumlarında başlarına gelebilecek yaralanmalar neticesinde vuku bulan harcamalarınızı daha önceden belirlenen rakamlar ile sigorta teminatına ücretsiz olarak ekleyebilmekteyiz.

Şahsi Eşyalar

Kişisel eşyalarınız, balıkçılık takımlarınız ve tekne mülkiyetinde olmayan diğer kişisel ekipmanlarınız yine daha önceden belirlenen rakamlar ile sigorta teminatına ücretsiz olarak alınabilmektedir.

Sigortasız Tekne

Sigortalı sigortasız bir tekne kullanıcısı veya işleteni nedeni ile ödemekle yükümlü kalacağı maddi hasar riskleri 3.şahıs sorumluluk klozu çerçevesinde ve belirtilen yıllık limit ile sınırlı olmak sureti ile istisnalar hariç olarak teminat altına alabilmekteyiz.

Çevre Kirliliği ve Yakıt Sızdırma Sorumluluğu

Aniden ve kazen neden olunabilecek çevre kirliliği maddi hasarları Institute Yacht Clause 'un 11.maddesinde yer alan 3.Şshıs Sorumluluk teminatı uygulamaları ve istisnaları çerçevesinde yıllık limit ile teminat altına alınabilmektedir.

Ferdi Kaza

Tekne kaptanı, sahibi var ise miçolar için tekne poliçesi içerisinde yıllık ferdi kaza sigortası teminatı alınabilmektedir.

Hukuksal Koruma

Yat ve ilaveten kaptan için hukuksal sorumluluk teminatı poliçeye ilave edilebilmektedir.

Tekne Çekme ve Kurtarma

İlgili teminat belirlenecek yıllık limit ve tüm çekme ve kurtarma ortanizasyonlarını temin eder.

Yelken Ek Teminatı

Yelkenli tekneler için teminat kapsamı dışında bulunan gemi yelkeni teknenin yaşına ve kondisyonuna bağlı olmak üzere poliçeye dahil edilebilmektedir.

17 MİL ÜZERİNDEKİ HIZA SAHİP TEKNELER İÇİN HIZ BOTU KLOZU İPTAL MADDESİ ( Speedboat Genişletme Klozu )

Institute Speedboat Clauses 1.11.85 ( sürat botu klozu ) 17 mil ve üzeri hızdaki tekneler için istisna klozudur.

İstisna klozu içeren tekliflerde teknede maydana gelebilecek motor ve bağlantıları, dümen, şaft veya pervane, elektrik donanımı, bataryalar ve bağlantılarının ziya veya hasarı için tazminat talep edilemez. Bu klozun poliçede bulunmaması önem arzetmektedir.

MAKİNE VE ELEKTRONİK CİHAZ HASARLARI İÇİN EK TEMİNAT

Motor, bağlantı ekipmanları ve teknede diğer makine niteliği taşıyan cihazlar ile beraberinde radar, telsiz ve tüm elektronik cihazların, voltaj değişiklikleri veya hasar olmaksızın değişken sebepler ile bozulmaları-arızalanmaları kısmi veya tam hasar görme durumlarında ihtiyacınız olacak bu ek teminatlar poliçeye eklenerek çok küçük primler karşılığında teminat altına alınabilmektedir.

TEKNE MALİ MESULİYETLER- 3.ŞAHISLARA KARŞI MALİ MESULİYET

3.Şahıslara verebileceğiniz maddi ve bedeni zararlar için poliçenize eklenen bir ek teminat olup ALBA Prestige Özel Şartları olarak minimum tekne bedelinin 2 katı olmak üzere, teknenin yaşı ve kondisyonuna göre 5.000.000.-Euro bedele kadar yükseltilerek tam güvence sağlayanbilmekteyiz.

Şubat 2014 itibariyle Türk bayraklı orta ve küçük sınıf tekneler için Türk P&I sigortası hizmete başlamıştır.

Tekne bedelinin düşük olduğu durumlarda, Tekne Sigortasında 3.Şahıs Mali Mesuliyet teminat limitleri de doğal olarak yeterli olmayacaktır. Tekne sigortası yapılmadan da temin edebileceğiniz P&I Sigortası karşı tarafa verebileceğiniz maddi ve bedeni zararları büyük ölçüde karşılayabilmektedir.

Ücretli yolcu taşıyan tekneler hukuki olarak minimum 250.000 SDR ( 375.000 EURO ) kişi başına teminat almak zorundadır. Kiralık veya özel yatlar için de hukuki olarak, örnek teşkil edecek bu rakamlar poliçenin sahip olunması için önem taşımaktadır.

Yabancı bayraklı özel ve ticari Yat/Tekneler için uluslararası ortaklarımız ve deneyimlerimizle sizlere P&I teminatını yurt dışından da sağlayabilmekteyiz.

ANA TEMİNATLAR
 • Bireysel tekne ve yatlar için yüksek limitli sorumluluk teminatı
 • Ticari ve yolcu taşımacılığı yapan tekneler için yüksek limitli sorumluluk teminatı ( Türk Bayraklı )
 • Deniz mürettebatı dışında herhangibir kişinin hastalık, yaralanma veya ölümüne ilişkin zarar ve tazminler
 • Deniz mürettebatının hastalık, yaralanma, can ve mal kaybı
 • Denizde yakalanan kaçaklar, göçmen veya kişiler
 • Diğer gemilerle çarpışma ve temastan kaynaklanan zararlar
 • Malın zarar ve ziyanı
 • Çevre kirliliği riskleri
 • Römorkör
 • Gemi enkazının kaldırılması
 • Kargo yükümlülükleri
 • Genel avarya
 • Sigortalanan gemi malları
 • Dava açma ve iç ve yasal giderler
 • Para cezaları
 • Soruşturma masrafları

Her türden gemi sahibi ve operatörü, gemi kiralayanlar, derin veya sığ deniz ve nehir operatörleri, sorumluluk ve ekipman teminatını birlikte bir paket halinde alabilmek için Alba Prestige Sigorta’ ya başvurabilirler. Bu teminat, P&J teminatı ile birlikte çalışmakta, boşlukta kalan veya çakışan riskleri teminat altına alacak şekilde işlev görmektedir. Gemi operatörleri, navlun sevkıyatı, gemi acenteliği veya terminal operatörlüğü gibi farklı aktivitelerde bulunabilmektedir. Bu gibi aktivitelerin riskleri de gemi operatörlerinin riskleri ile birlikte sigortalanabilmektedir. Alba Prestige Sigorta aynı zamanda sermaye teçhizatı ve ekipman yatırımıyla ilgili sigorta da sağlamaktadır.

Bu sigorta türü, ekipman kiralayanların sorumlulukları anlamında bir garanti teşkil etmektedir.

Standart Teminatlar
 • Müşterek avarya ve sovtaj
 • Nakliyeci veya alıcı tarafından ayarlanan taşıma sırasında veya öncesinde hatalı ekipmana bağlı kargo mesuliyetleri
 • Deniz savaş riskleri, grevler, ayaklanmalar ve terör riskleri sebebiyle meydana gelecek hasarlar dahil olmak üzere ekipmana gelcek tüm hasarlar
 • Karada taşıma sırasında meydana gelebilecek, P&I da dahil tüm 3.şahıs mesuliyet hakları
 • P&I sigortası teminatında olmayan, bir otorite tarafından verilecek, sigortalı ekipmana el koyma gibi cezalar
Emtea Teminatı
 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu alt yapısı
 • Elleçleme ekipmanı
 • Lokomotif ve demiryolu araçları
 • Muhteviyatlar

Bu teminat, üçüncü şahısların mallarına ve teknelere sunulacak tüm hizmetler ve tamir, bakım, parça değişimi, depolama, demirleme, çekme, havuzlama, yakıt tedariki gibi işlemlerle ilgili marinanın sahip olduğu yasal sorumluluklar çerçevesindeki hasar ödemelerini kapsamaktadır.

Marina Sorumluluk P&l: Sigortalı veya çalışanları tarafından bu poliçenin teminatı altındaki operasyonlarla bağlantılı olarak işletilen veya bu poliçenin teminatı altında olan tesislerden kopup ayrılabilecek olan teminat kapsamındaki gezinti tekneleri ile ilgili olarak bu poliçenin kapsam alanı şu şekildedir (limitler uyarınca):

 • Herhangi bir insanın yaşamını kaybetmesi veya sakatlanması
 • Sabit veya hareketli obje veya mülkün hasarlanması veya ilgili masrafları
 • Kanunlar tarafından zorunlu olunduğu takdirde sigortalı teknenin enkaz kaldırma masraf ve harcamaları
 • Sigortalının sorumluluğunda olan veya sorumluluğunda olduğu iddia edilen konularla ilgili sigortalıya karşı açılan davaların araştırma ve/veya savunma masraf ve harcamaları
Bedeni Hasarlar Marina Operatörleri Sorumluluk Teminatı

Bu poliçe, doğrudan sigortalının operasyonlarından kaynaklanan bedeni hasarlar sebebiyle sigortalının hukuken tazminat olarak ödemekle yükümlü tutulduğu miktarları kapsamaktadır.

Ceza ve Harçlar teminatı

Bu poliçe, alt limitleri uyarınca, sigortalının operasyonlarından kaynaklanan hasarlar sebebiyle sigortalının ödemek zorunda olduğu ceza ve harçları kapsamaktadır.

Kirlilik Sorumluluk

Bu poliçe, poliçe şartları ve alt limitleri doğrultusunda, kirlilik veya kontaminasyon sebebiyle üçüncü şahıslara karşı olan hukuki sorumlulukları teminat altına almaktadır.

Terörizm Sorumluluk

Terörizm sorumluluk poliçesi, terörist aktiviteler sonucu meydana gelen tüm üçüncü şahıs ve tekne hasar/kayıp/zararlarını kapsamaktadır.

Grev, Ayaklanma ve Halk Hareketleri

Bu poliçe, poliçe şartları ve alt limitleri doğrultusunda, grev, ayaklanma ve halk hareketleri sonucu meydana gelen tüm üçüncü şahıs ve tekne hasar/kayıp/zararlarını kapsamaktadır

Çapraz Sorumluluk

“Sigortalı” kısmını oluşturan birden çok taraf olması halinde, taraflardan her biri, işbu poliçe kapsamında, ayrı ve bağımsız birimler olarak addedilecektir ve “sigortalı” kelimesi her bir sigortalı için sanki o sigortalı adına ayrı bir poliçe düzenlenmişçesine aynı anlamda ve şekilde kullanılacaktır. Şirket bu poliçeyle, bu poliçe kapsamında tazminat talebinde bulunulmasını gerektirecek herhangi bir kazadan kaynaklı ilgili taraflara karşı sahip olabileceği veya edinebileceği tüm rücu hak ve hareketlerinden feragat etmektedir.

Sektörel gelişime paralel olarak değişen yönetmelikler ve rekabet ortamının da getirileri sonucunda taşıma operatörlerinin de rolü değişmiş ve artık lojistik alanında hizmet veren şirketler daha büyük sorumluluklarla karşı karşı kalmaya başlamıştır.

Navlun nakliyecileri, demiryolu veya tren filosu operatörleri, NVOC’ler, iç sularda taşımacılık yapanlar, römork işletenler, hava taşımacılığı yapanlar, karayolu taşımacıları, depo/antrepo operatörleri, kısaca deniz, hava veya demir yolu taşımacığı yapan tüm şirketler bu gruba girmektedir.Günümüzde yapılan işler için ayrı ayrı teminat alma ihtiyacı azalmıştır. Artık bu şirketlere tüm risklerini kapsam altına alabilecek özel teminatlar geliştirilmektedir.

Standart Teminatlar
 • Yanlış yönlendirme, araştırma, savunma, atık ayrıştırma ve tenkis dahil tüm masraflar
 • Gümrük, kirlilik ve iş yerinde güvenlik konuları gibi mevzuata ilişkin konuların ihlalleriyle ilgili cezalar
 • Üçüncü şahıs mesuliyetleri
 • Kargonun kısmi veya tam hasar ve ziyanı
 • Hata ve ihmallerde kaynaklı mesuliyetler
Ek Teminatlar
 • Gemi acentelerinin mesuliyetleri
 • İş durması
 • Müşterek avarya ve sovtaj garanti ve katkıları
 • Sahibi olunan veya kiralanan ekipmana gelecek hasarlar / kayıplar
Emtea Teminatı
 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu altyapısı
 • Elleçleme Ekipmanı
 • Lokomotifler ve demir yolu araçları
 • Muhteviyat

Liman operatörleri çok geniş çapta risklerle karşı karşıya kalabilmektedir ve birçok poliçe liman idaresinin risklerini kapsamlı bir şekilde teminat altına alamamaktadır. Farklı türden liman operatörlerinin riskleri de farklılık göstermekte olup, Alba Prestige Sigorta’nın sunduğu teminatlar her bir istasyonun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak şekilde tasarlanmakta ve diğer teminatlarla birlikte işleyebilmektedir. Bu sayede teminatlar arasında herhangi bir çakışma olmamakta veya sigortalanmayan risk kalmamaktadır.

Liman operatörleri, navlun sevkıyatı veya lojistik operasyonları gibi aktivitelerde bulunabilmekte ve bu nedenle limanın sorumluluk risklerinin yanı sıra bu aktivitelerin sorumluluğunu da alabilmektedir.

Alba ayrıca, hasarın önlenmesi ve risk analizi hizmetleriyle bağlantılı olarak emtea ve elleçleme sigortaları da yapmaktadır.

 • Gövde teminatı
 • Gövde sorumluluk teminatı
 • Yedek parça teminatı
 • AVN52G Grev, Harp, Lokavt, Terörizm, Kötü Niyetli Hareketler teminatı
 • Üçüncü şahıs sorumluluk teminatı
 • Yolcu sorumluluk teminatı
 • Yolcu ferdi kaza teminatı ( Ölüm – sürekli sakatlık )
 • Mürettebat ferdi kaza teminatı ( Ölüm – sürekli sakatlık )
Standart Teminatlar
 • Ani, kazaen kirlilik ve darbe dahil olmak üzere tüm 3. şahıs mesuliyetleri
 • Kargo, müşterilerin ekipmanları ve gemilere gelecek hasarlarla ilgili mesuliyetler
 • Gecikme ve izinsiz teslimat da dahil olmak üzere tüm hata ve ihmallerden kaynaklı mesuliyetler
 • Grev, ayaklanma ve terör risklerine bağlı olarak meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere ekipmana gelecek hasarlar
 • Kaza sonrası yaşanacak atık temizleme masrafları
 • Gümrük, kirlilik ve iş yerinde güvenlik konuları gibi mevzuata ilişkin konuların ihlalleriyle ilgili cezalar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Araştırma, savunma ve tenkis masrafları
Ek Teminatlar
 • Gövde ve P&l riskleri
 • Kargo, müşterilerin ekipmanları ve gemilere gelecek hasarlarla ilgili mesuliyetler
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • İş Durması
Emtea Teminatı
 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Şamandıralar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu altyapısı
 • Elleçleme Ekipmanı
 • Lokomotifler ve demir yolu araçları
 • Muhteviyat

ALBA Prestige Sigorta nın sunduğu bu teminat, denizcilik terminalleri, rıhtım işçileri, karadaki gümrük depoları, nehir terminalleri, konteyner nakliye istasyonları, konteyner depolama alanları ve hava taşımacılığı elleçleme terminalleri için sorumluluk, emtea ve ekipman sigortalarını kapsamaktadır.

Kargo elleçleme, doğası gereği müşterilerin kargo gemilerine ve konteynerlerine verilebilecek hasar mesuliyetinin yanı sıra hem ulusal hem de uluslar arası üçüncü şahıs risklerine de açık yapıda bir iştir.

Diğe teminatlarla paralel olarak işleyen bu teminat, arada oluşabilecek tüm boşlukları veya çakışmaları ortadan kaldırmaktadır. ALBA Prestige Sigorta, ayrıca, hasarın önlenmesi ve risk analizi hizmetleriyle bağlantılı olarak emtea ve elleçleme sigortaları yapmaktadır.

Standart Teminatlar
 • Ani, kazaen kirlilik ve darbe dahil olmak üzere tüm 3. şahıs mesuliyetleri
 • Kargo, müşterilerin ekipmanları ve gemilere gelecek hasarlarla ilgili mesuliyetler
 • Gecikme ve izinsiz teslimat da dahil olmak üzere tüm hata ve ihmallerden kaynaklı mesuliyetler
 • Grev, ayaklanma ve terör risklerine bağlı olarak meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere ekipmana gelecek hasarlar
 • Gümrük, kirlilik ve işyerinde güvenlik konuları gibi mevzuata ilişkin konuların ihlalleriyle ilgili cezalar
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Araştırma, savunma ve tenkis masrafları
Ek Teminatlar
 • Yangın Mali Mesuliyet
 • İş Durması
Emtea Teminatı
 • Rıhtım ve iskeleler
 • Palamar yeri ve dalgakıranlar
 • Şamandıralar
 • Binalar
 • Makineler
 • Demir yolu ve kara yolu altyapısı
 • Elleçleme Ekipmanı
 • Lokomotifler ve demir yolu araçları
 • Muhteviyat

Danışmak istediğiniz hususlarda her zaman yanınızdayız.

Online sigorta danışmanımızla görüşebilir veya kendisine not bırakabilirsiniz.

ALBA FACEBOOK
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Adres: Dilek sabancı Cd. Gülseren Sok. No:13
  Villa Alba 34750 Ataşehir İstanbul
 • Telefon: +90 216 385 36 30
 • Faks: +90 216 385 34 30
 • Email: info@albaprestige.com
 • Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
GELİŞMELERDEN HABERDAR OLUN ..

Hizmetlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

© 2015 Tüm hakları saklıdır