+90 216 385 36 30

Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta ile sigortalı olan tüzel ve gerçek kişilere poliçe süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda ;

 • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması
 • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) meydana gelmesi nedeni ile kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı poliçede belirlenen sigorta bedeline kadar teminat sağlanır.

Bu sigorta ile coğrafi sınırları sigortalı talebi ile belirlenen , poliçede teminat altına alınan ürünlerin kusurundan kaynaklanan ve sigortalıya karşı ileri sürülen tazminat talepleri poliçede belirlenen şart ve llimitler ile teminat altına alınır.

Sigorta poliçesi , poliçe süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve tazmini poliçe süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı olabileceği gibi; poliçe düzenlenmeden önce veya poliçe süresi içinde meydana gelen olay nedeni ile sadece poliçe süresi içinde sınırlı olmak şartı ile düzenlenebilir.

Ürün geri çağırma teminat ise ürün sorumluluk teminatı ile birlikte alınabilen , sigortalının ürettiği , tedarik ve dağıtımında bulunduğu ürünlerin kusuru nedeni ile üçüncü şahısların bedeni veya maddi olarak zarara görmesi veya bu bu kuısur nedeni ile zarara nende olma tehlikesi taşıması halinde ilgili ürünlerin piyasadan toplatılması için yapılacak masrafları poliçe şartları çerçevesinde temin eder.

Bu sigorta Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitler ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır.

Bu sigorta ile sigortalının (gerçek ya da tüzel kişi) mesleğini ifası sırasında hatalı ve/veya kusurlu olması nedeni ile ileri sürülecek tazminat taleplerini poliçe şartları ve limitleri nezdinde karşılar.

Mimarlar, mühendisler, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, avukatlar, , hekimler bu sigorta ile mesleki faaliyetlerini teminat altına alabilirler.

Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.

Bu sigorta ile; sigortalıya toprağın , yer altı sularının, sular ve denizlerin, havanın birinde veya birkaçında , hepsinde ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan kirlenme tehlikesi nedeni ile çevre mevzuatı hükümleri gereği yöneltilen ve ödemekle mükellef olacağı tazminat taleplerini poliçe şartları nezdinde teminat altına alır.

Söz konusu poliçe zorunlu sigorta ile birlikte aynı sorumluluğu teminat altına almış ise zorunlu sigorta teminat limitlerini aşan kısım için hüküm ifade edecektir.

Bu sigorta; kıyı tesisinden kaynaklanan bir olay sonucunda iç sular, karasuları, kıta sahanlığı bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenme veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu temizleme masrafları, atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar ile üçüncü şahısların ölümü ve/veya yaralanması kaynaklı zararlar ile maddi zararlar nedeni ile doğacak hukuki sorumluluğu teminat altına alır.

 • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • Zorunlu Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası
 • Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
 • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Danışmak istediğiniz hususlarda her zaman yanınızdayız.

Online sigorta danışmanımızla görüşebilir veya kendisine not bırakabilirsiniz.

ALBA FACEBOOK
İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Adres: Dilek sabancı Cd. Gülseren Sok. No:13
  Villa Alba 34750 Ataşehir İstanbul
 • Telefon: +90 216 385 36 30
 • Faks: +90 216 385 34 30
 • Email: info@albaprestige.com
 • Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00
GELİŞMELERDEN HABERDAR OLUN ..

Hizmetlerimizden ve kampanyalarımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

© 2015 Tüm hakları saklıdır